Povratak na listu javnih nabavki


42/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za li?nu zatitu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 28.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru