Povratak na listu javnih nabavki


20/16-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - izgradnja komunikacionih antenskih stubova za komunikacionu namenu na lokalitetima Adice, Srebro i Lova?ki dom

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 22.04.2016.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 18.04.2016.
2.Pitanja i odgovori 22.04.2016.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 22.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru