Povratak na listu javnih nabavki


37/16
Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija potisnih cevodvoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru