Povratak na listu javnih nabavki


17/16-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga obnove ESRI ArcGIS softverskih licenci sa izradom, nadogradnjom i odravanjem aplikacija izra?enih na ESRI platformi - pregovara?ki postupak bez objavljivanja poziva

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnoenje ponuda
1.Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnoenje ponuda 29.03.2016.
Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru