Povratak na listu javnih nabavki


17/16-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga obnove ESRI ArcGIS softverskih licenci sa izradom, nadogradnjom i održavanjem aplikacija izrađenih na ESRI platformi - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
1.Misljenje uprave za pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 29.03.2016.
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru