Povratak na listu javnih nabavki


18/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara -nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zaštitu hidranata i šaht poklopaca od krađe i nabavka i ugradnja slivničkih rešetki i šaht poklopaca sa nabavkom materijala

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena кonkursna dokumentacija 11.04.2016.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 11.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora 11.05.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru