Povratak na listu javnih nabavki


25-13-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi gra?enja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije bunara u prvoj fazi kvalifikacionog postupka

Poziv
3.Izmenjen poziv za podnoenje prijava 21.11.2013.
4.Invitation to tenders 21.11.2013.
Konkursna dokumentacija
3.Izmenjena konkursna dokumentacija 21.11.2013.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 01.11.2013.
2.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 21.11.2013.
Obavetenja o produenju roka za podnoenje ponuda/prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje prijava 21.11.2013.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke