Povratak na listu javnih nabavki


25/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja,maziva i antifriza.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 11.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 18.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru