Povratak na listu javnih nabavki


12-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju ?ardak, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 14.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru