Povratak na listu javnih nabavki


11-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mree druge visinske zone u Novim Ledincima, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 04.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru