Povratak na listu javnih nabavki


27/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Odravanje hlornih stanica.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 12.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru