Povratak na listu javnih nabavki


31/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 25.03.2016.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 25.03.2016.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 25.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru