Povratak na listu javnih nabavki


26/13-S
Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na sanaciji ?eli?nog rezervoara ?ardak sa nabavkom i ugradnjom opreme u otvorenom postupku

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru