Povratak na listu javnih nabavki


15/16-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga odravanja radnih maina

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 13.06.2016.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori - 14.04.2016.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.06.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 13.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora 24.06.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 06.07.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru