Povratak na listu javnih nabavki


14/16-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga odravanja teretnih vozila

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 26.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru