Povratak na listu javnih nabavki


26/16
Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija potisnih cevovoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obaveštenje 30.03.2016.
1.Obaveštenje
Odluka o obustavi postupka 01.04.2016.
1.Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka 08.04.2016.
1.Obaveštenje o obustavi postupka