Povratak na listu javnih nabavki


13/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka ure?aja i softvera za proirenje video nadzora.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 25.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora 12.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru