Povratak na listu javnih nabavki


12/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka mainskog,potronog i pomo?nog materijala.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 30.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 25.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru