Povratak na listu javnih nabavki


08-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju Bukova?kog dovodnika, od ulice Sonje Marinkovi? (du Mese?eve ulice) do parcele br. 1097 K.O. Sremska Kamenica

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru