Povratak na listu javnih nabavki


09/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala..

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora 22.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru