Povratak na listu javnih nabavki


11/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ra?unarske opreme

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 13.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 22.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru