Povratak na listu javnih nabavki


22/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka Microsoft licenci za personalne ra?unare

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora 01.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru