Povratak na listu javnih nabavki


07-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, na izgradnji vodovoda druge visinske zone u naselјu Bukovac

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru