Povratak na listu javnih nabavki


23/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i implementacija softvera za rad magacinskih prostora sa mogu?no?u barkodiranja i ?itanja barkodova u jedinstvenom sistemu.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 21.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 01.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru