Povratak na listu javnih nabavki


06-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mree juno i severno od Novosadskog puta od ulice umske i Somborske rampe do ulice Novosadske u Futogu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru