Povratak na listu javnih nabavki


181/13
Javna nabavka male vrednosti usluga-idejni projekat i studija opravdanosti dogradnje i rekonstrukcije pogona za osnovno hlorisanje na PPDV ,,trand,, u Novom Sadu

poziv
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda 29.10.2013.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 29.10.2013.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 29.10.2013.
Obavetenja o produenju roka za podnoenje ponuda/prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru