Povratak na listu javnih nabavki


08/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka aktivne i pasivne hardverske opreme za server sale i implementacoja.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 14.04.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru