Povratak na listu javnih nabavki


18/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 16.03.2016.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 16.03.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 16.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora 23.03.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 01.04.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru