Povratak na listu javnih nabavki


05-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju kanalizacione mree u ulici Mileta Jaki?a u Novom Sadu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru