Povratak na listu javnih nabavki


05-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici Mileta Jakšića u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru