Povratak na listu javnih nabavki


04-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza kvalifikacionog postupka-Izvo?enje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 16.03.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.