Povratak na listu javnih nabavki


03-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Mileta Jaki?a u Novom Sadu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru