Povratak na listu javnih nabavki


05/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka opreme i softvera za kontrolu rada 17 pumpnih stanica u cilju optimizacije u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 22.03.2016.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 17.03.2016.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 22.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora 12.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru