Povratak na listu javnih nabavki


15/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nametaja.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 14.03.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.