Povratak na listu javnih nabavki


14/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga odravanja video nadzora

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 17.03.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.