Povratak na listu javnih nabavki


06-И/15
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za rekonstrukciju kanalizacije na Limanu-1 i Limanu-2 u Novom Sadu

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru