Povratak na listu javnih nabavki


11/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge stru?nog usavravanja.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 11.03.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 28.03.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru