Povratak na listu javnih nabavki


02-I-S/2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade elaborata saobraćajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru