Povratak na listu javnih nabavki


02-I-S/2016
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade elaborata saobra?ajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru