Povratak na listu javnih nabavki


22/13-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka kombinovane gra?evinske maine rovokopa?a-utovariva?a sa utovarnom lopatom i rovokopa?kom kaikom u otvorenom postupku

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru