Povratak na listu javnih nabavki


09/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za pranje podova

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 25.02.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru