Povratak na listu javnih nabavki


01-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mree u naselju Adice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 22.02.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 22.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru