Povratak na listu javnih nabavki


02/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodomera sa proširenjem sistema za dalјinsko očitavanje vodomera

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
3.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 19.02.2016.
2.Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 10.03.2016.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 26.02.2016.
2.Pitanja i odgovori br.1 od 14.03.2016
3.Pitanja i odgovori br.2 od 14.03.2016
4.Pitanja i odgovori br.3 od 14.03.2016
5.Pitanja i odgovori br.4 od 14.03.2016
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.02.2016.
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 10.03.2016.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
2.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 16.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o raskidu ugovora 24.06.2016.
1.Obaveštenje o raskidu ugovora