Povratak na listu javnih nabavki


64/15
Javna nabavka male vrednosti usluga -Usluga opremanja i povezivanja Vatrogasno-spasila?ke brigade Novi Sad sa GIS-om JKP"Vodovod i kanalizacija"

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 22.02.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru