Povratak na listu javnih nabavki


03/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge mainske obrade.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 01.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 11.02.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru