Povratak na listu javnih nabavki


72/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge antikorozione zatite.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 01.02.2016.
2.Pitanja i odgovori 10.02.2016.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 05.02.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 05.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 04.03.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.