Povratak na listu javnih nabavki


02/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis opreme i rezervni delovi ure?aja za monitoring

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru