Povratak na listu javnih nabavki


70/15
Javna nabavka male vrednosti dobara - Oprema za monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru