Povratak na listu javnih nabavki


68/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga izmetanja dela postoje?e opreme na liniji za dohlorisanje sa ugradnjom nove hidro-mainske opreme.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 30.12.2015
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 08.01.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru