Povratak na listu javnih nabavki


68/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga izmeštanja dela postojeće opreme na liniji za dohlorisanje sa ugradnjom nove hidro-mašinske opreme.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 30.12.2015
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 08.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru