Povratak na listu javnih nabavki


33/15-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata.

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 20.01.2016.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 30.12.2015
2.Pitanja i odgovori 19.01.2016.
3.Pitanja i odgovori 20.01.2016.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 20.01.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2
1.Odluka o dodeli ugovora 19.02.2016.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke za Partiju 1
1.Odluka o obustavi postupka javne nabavke 19.02.2016.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke za Partiju 1
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru