Povratak na listu javnih nabavki


66/15
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ure?aja za o?itavanje vodomera sa rezervnim delovima.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 05.01.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru