Povratak na listu javnih nabavki


58/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga tampanja internih novina preduze?a, letaka i flajera, usluga izrade i tampe propagandnog materijala ( kalendari, rokovnici, itd..)

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 25.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora 29.12.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru