Povratak na listu javnih nabavki


32/15-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka ra?unarske,multimedijalne i prate?e opreme.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 14.01.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 26.01.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru